Boží ľudia majú často popletené, čo je to pýcha a čo je pokora. Často považujú pýchu za pokoru a pokoru za pýchu. To je veľmi zle...