Uprostred mája nás poctil návštevou brat Andrej Kuruc so svojou manželkou Stelkou a synmi. Brat Andrej je kazateľský praktikant v Lučeneckom zbore a v nedeľu 18.5.2014 u nás kázal slovom, ktorého ústredná myšlienka vychádzala z textu z knihy proroka Izaiáša 5:1-7.