Slová ktoré povedal Ježiš na kríži. Aký majú význam a čo znamenajú? A hlavne čo znamená, že povedal: Dokonané!
Kázeň brata kazateľa Štefana Pálkovácsa počas Veľkého piatku.