Čo keď som poslušný a zdá sa, že sa všetko zhoršilo? Kázeň Tomáša Kohúta, kazateľa Lučeneckého cirkevného zboru, vychádzajúca s Biblického textu, ktorý je zapísaný v knihe Exodus 5:22-23

Mojžiš sa obrátil na Hospodina a povedal: Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Načo si ma vlastne poslal? Odvtedy, čo som predstúpil pred faraóna, aby som hovoril v tvojom mene, tomuto ľudu sa vodí ešte horšie, a ty ho stále nevyslobodzuješ.

Keď klesneme na mysli, horekujeme a žalujeme sa. Ale to čo bolo treba napraviť zanedbávame... V nedeľu 09. júna bol u nás na návšteve brat kazateľ Julko Stupka aj s manželkou a poslúžil nám slovom.

kazateľ Mgr. Timotej Hanes

V nedeľu 26. mája nás navštívil Mgr. Timotej Hanes, kazateľ zboru v Revúckej Lehote a poslúžil nám týmto slovom.

Kázeň Pavla Ostricu zo dňa 19. 05. 2013

Zhruba v polovici roka 2005 som prežil obrátenie k Bohu. Dnes už môžem sumarizovať a hodnotiť, a keďže som toho prežil s našim Pánom na túto dobu dejín ľudstva asi až priveľa, chcem sa s Vami o to podeliť. Chcem sa podeliť o to, čo som zažil, ako som to prežíval a aký úžasný vzťah mi dovolil vybudovať Pán Ježiš s ním vo svojej nekonečnej milosti. Moje začiatky a prvotné skúsenosti sú podrobnejšie popísané v svedectve „Môj príbeh“ a teraz by som naň chcel nadviazať.