Kázeň brata kazateľa Štefana pálkovácsa

Biblické texty ku kázni:

Lukáš 12:16-21
16A potom im povedal toto podobenstvo: Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu.
17Rozmýšľal a hovoril si: Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu.
18Potom si povedal: Urobím toto: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a
19poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa!
20Ale Boh mu povedal: Blázon! Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil?
21Tak bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.

Židom 9:28
tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú.

1. list Jána 5:11-12
11A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi.
12Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.

Ján 14:1-3
1Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa!
2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto?
3Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

list Filipanom 1:21-22
21Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.
22Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť.