Kázeň brata Sergeja Mereshana, kazateľského praktikanta, zo dňa 20. 10. 2013
Prečo Ježiš v Káne Galilejskej premenil vodu na víno?
Aký to má význam? ...

Biblické texty použité v kázni:

Evanjelium podľa Jána 2:1-11
1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka.
2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.
3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína.
4 Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.
5 Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie!
6 Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery.
7 Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj.
8 Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli.
9 Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha
10a povedal mu: Každý člo vek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz.
11Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.

Izaiáš 53:3-6
3 Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili.
4 Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý.
5 On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.
6 Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých.