kázeň z 20. 12. 2015

Náboženský = telesný
Duchovný = vedený Duchom svätým

Povrchné náboženstvo...

1. znak: Dôraz na vonkajšok verzus vnútrajšok

Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi — či už v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie — uchvátený až do tretieho neba.
2. list Korinťanom 12:2

22 No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon.
list Galaťanom 5:22-23

Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí
Matúš 6:6

2. znak: Poznanie morálky verzus život, ktorý plynie z poznania Boha

Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na Kristovi.
list Kolosanom 2:8


3. znak: Minimum verzus Maximum


4. znak: Motívácia k dobrým skutkom

No ja sa v nijakom prípade nechcem chváliť ničím, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého je pre mňa svet ukrižovaný a ja pre svet.

5. znak: Motivácia ku službe

29 On však odpovedal otcovi: Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi.

6. znak: Telesne verzus Duchovné posudzovanie vecí

7. znak: Svetový verzus svätý

16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!

Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Ba ani sám sa nesúdim.

Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj.

Hadi, vreteničie plemeno! Ako uniknete odsúdeniu do pekla?