Na tejto stránke nájdete prepis zaujímavých záznamov z kroník zboru, aby si tí starší mohli zaspomínať a mladší poznali minulosť.

Udalosti sú radené podľa dátumu od najnovších po najstaršie. Nové prírastky pribúdajú nezávisle, v smere aj proti smeru času.

Na návštevu k príbuzným do Klenovca pricestoval kazateľ Figuli, dôchodca a poslúžil aj v zhromaždení. 51 rokov žije s Pánom, hovoril lámanou slovenčinou, ale dalo sa rozumieť. Povzbudil pre prácu pre Pána. Každý má svoju, presne určenú prácu, treba sa pýtať Pána a v moci Ducha sv. pracovať. Kazateľ Vološčuk o svojich skúsenostiach s prenasledovaním, ale verne s Pánom. Povzbudil k vernosti.

Z Klenovca sa kurzu zúčastnili: Jozef Papa, Peter Kováčik, Ondrej Kováčik, Viliam Kováčik. Priniesli mnoho podnetov pre aktívnu prácu v zbore.

Pred ukončením školského roku pripravili sestry pod vedením E. Doračkovej, krásnu slávnosť 13 detí, 13 pekných vázičiek s poľnými kvetmi dookola na pódiu. Veľmi požehnane poslúžili piesňami i básňami na text Ž 145:5-12 „Chcem uvažovať o nádhere Tvojej slávnej veleby, o Tvojich predivných činoch. Hovoriť budú o sile Tvojich úžasných skutkov, a ja rozprávať budem o Tvojich veľkých činoch. Šíria pamiatku Tvojej veľkej dobroty, plesajú nad Tvojou spravodlivosťou. Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievavý a veľký v milosti. Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie. Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia! Nech hovoria o sláve Tvojho kraľovania a Tvoju moc nech zvestujú. Aby hlásali synom ľudským Tvoje mocné skutky, nadmernú slávu Tvojho kraľovania.“

Na pozvanie zboru pricestoval br. Pribula a predniesol evanjelizačné kázania vo štvrtok, sobotu a nedeľu. Spevom slúžil spevokol a kazateľ. Návštevnosť bola priemerná, prevažne len domáci viery. Nikto sa nerozhodol na vyzvanie, pre Krista, ale všetci sme boli obohatení a veríme, že Slovo nebolo rozsievané nadarmo. Hovoril aj o skúsenostiach z návštevy ZSSR, o prestavbe, o uvoľnení pre veriacich. Vďaka Bohu za dobré správy, veríme, že raz aj u nás dôjde k zmene.

Maturitou ukončili svoje štúdia bratia: Milan Antalík – stredná škola strojnícka Brezno, po skončení štúdia bol prijatý na vysokú školu strojnícku v Bratislave, hoci mal z gymnázia posudok, že je nábožensky zaťažený! (Vďaka Bohu) Ľubomír Šramo – gymnázium s rozšírenou výukou matematiky v Žiline, bol prijatý na vysokú školu matematiky v Bratislave. Nech im Pán aj tam dá múdrosť a vytrvalosť i silu k svedectvu.
Z dovoleniek v zahraničí sa vrátili: rodina Petra Kováčika z baptistickej základne pri mori v Juhoslávii, z NDR Hanka a Dada Papová a Nataša Vološčuková, z Anglicka (Glasgow) - zo svetovej konferencie bapt. Mládeže N. Vološčuková. Na text Skutky apoštolov. 28:15 „Odtiaľ až na námestie Apiovo a k Trom krčmám prišli nám naproti bratia, keď počuli o nás. Ako ich Pavel uzrel, ďakoval Bohu a nadobudol odvahu.“ vzácne poslúžil kazateľ a potom všetci hovorili o prekrásnych skúsenostiach s bratmi a sestrami. Výrazne sme precítili vzájomnosť, lásku, podporu bratov. Vďaka Pohu.

Podkategórie