Na tejto stránke nájdete prepis zaujímavých záznamov z kroník zboru, aby si tí starší mohli zaspomínať a mladší poznali minulosť.

Udalosti sú radené podľa dátumu od najnovších po najstaršie. Nové prírastky pribúdajú nezávisle, v smere aj proti smeru času.

Na záver dovolenkového obdobia pricestovala z NDR jedna veriaca mladá rodina skúkromne k N. Vološčukovej a poslúžili požehnane aj v zbore.
Bez komplikácii vrátil sa do Klenovca brat Miroslav a začal pracovať v sklárni v Utekáči. Po dlhšom čase je to posila pre zborové obecenstvo, nech mu Pán veľmi požehná.
Prekrásny deň, krstom ponorením vyznali Pána 4 osoby z B. Bystrice. Bol to teda krst B. Bystrice. Na slávnosť pricestovali mnohí bratia z okolia, z Lehoty, B. Bystrice. Opäť bolo parkovisko na námestí zaplnené autami a celá obec sa dozvedela o našej slávnosti, to bolo opäť mocné svedectvo. Zišlo sa približne 400 účastníkov. Krst vykonal br. kaz. P. Struhár, slovom slúžil kaz. Ján Miháľ a kaz. z Muránskej Lehoty. Odpoludnia slúžili bratia z okolia, aj kaz. V. Voločšuk. Službu slovom veľmi požehnane doplnil spevokol i mládež. Kiež by dal Pán silu k novému životu.
Bola len pre domáce bratstvo veľmi milá a požehnaná. Veľmi pekný program detí a dorastu - 11 detí, pripravili sestry a tiež spevokol poslúžil piesňami.
Spoločne sme cestovali autobusom, ktorý sa vybavil na meno P. Struhára, pretože ČSAD, ani cestovné kancelári na našu jednotu nechceli dať autobus. Slávnosť bola požehnaná, dopoludnia slúžili Bystričania, odpoludnia z Klenovca. Viedol br. Ján Kováčik, slúžil spevokol. Slávnosť upevnila zborové spoločenstvo.
Zomrel Dr. Belan, ktorý už bol na dôchodku, bývalý obvodný lekár. Veľmi dobré kontakty udržiaval s našim bratstvom, občas prišiel do zhromaždenia. Bol veriacim katolíkom. Pohreb bol katolícky. Na požiadanie rodiny (bolo to jeho prianie) zaspieval spevokol pieseň - Blíž k Tebe Bože môj. Bola to dobrá služba pred veľmi početným sprievodom. Spievala sa na záver pri škole na ceste. Po zaspievaním ho odviezli do krematória.

Podkategórie