Novoročné slovo nieslo sa v duchu verša, ktorý dostal náš zbor pre rok 1983, Zjavenie Jána 3:22 „Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.“

Na zborovom zhromaždení sme s radosťou prijali správu o tom, že brat Mathauser už poslal výkresy na nové okná. Všetkým sa páčia, a tak sme započali so zaisťovaním ich výroby.

Pretože nás v tomto roku čakajú rozsiahle práce, bolo rozhodnuté, že organizáciu všetkých prác bude mať na starosti brat Šramo Blahoslav.

Na pozvanie zboru pricestovali k nám bratia kazatelia z evanjelizačnej komisie: kazateľ Průša z Ostravy, kazateľ Kolařik z Ašu, kazateľ Pospíšil z Prostějova a kazateľ Poloha z Tek. Lužian. Po celý týždeň nám požehnane slúžili a zvestovali nám Slovo Božie.

V sobotu večer na vyvrcholenie evanjelizácie boli pozvaní aj priatelia, ale žiaľ na výzvu sa nikto neprihlásil.

01. 04. 1983 nastupoval na vojenčinu Jurko. Preto sme sa s ním rozlúčili pri nedeľňajšom zhromaždení na modlitbách, aby aj jemu tak ako mnohým pred ním, bol Pán oporou v ťažkých podmienkach tejto služby. Spevokol zaspieval pieseň: „Pane vedíž dítko své ...“ Odprevádzali sme ho vo viere, že Pán naše prosby vypočuje.

Ticho, po naplnení svojho poslania, odišiel k Pánovi náš tichý a skromný brat Balciar. Posledné roky už zle počul, preto sa nezúčastňoval spoločných zhromaždení, len v kruhu svojej rodiny, dcéry – rodiny brata Paľka Brádňanského. Tak Pán odvolal ďalšieho z tých, ktorí pamätali na začiatky duchovnej práce v Klenovci. Odišiel vo veku 93 rokov a 2 mesiacov.

Na pohrebnej pobožnosti kázal Božie Slovo kazateľ J. Miháľ a kazateľ Struhár.

Radostné chvíle to boli pre naše bratstvo. Zo susedných zborov i zo staníc nás spolu boli okolo 250.

Božie Slovo zvestovali bratia: Olexa, I. Kriška, J. Sartoris ml., Hrivnák, Praženica, Engler z Rim. Píly, J. Mináč a brat Halaj. Zvlášť potešila služba brata Halaja, ktorý dlhý čas bol mimo spoločenstvo veriacich. Ústredná myšlienka slávnosti: „Hospodin je môj pastier“