Už dlhší čas sa medzi členstvom hovorí o tom, že by bolo dobre vytvoriť väčší priestor na návštevy, pastoráciu a to tým, že by sa nemali konať nedeľné odpoludňajšie zhromaždenia. Názory sa rozchádzali. Nakoniec sa odhlasovalo kompromisné riešenie na skúšku: nedeľné odpoludňajšie zhromaždenia sa budú konať každú párnu nedeľu. V nepárne nedele sa zhromaždenie nebude konať, čas sa využije na inú prácu a návštevy.