Krátko po kurze kazateľov, na ktorom sme si pripomenuli, že Pán prišiel, aby dal ľudstvu nový pokoj, pripomenuli sme si, čo to Pána stálo. Jeho obeť i Jeho víťazstvo.

Už v piatok bolo plné zhromaždenie slúžili br. O. Antalík a kazateľ P. Struhár na tému o stretnutí s Ježišom. Veľmi požehnane.

V nedeľu brat kaz. Struhár hovoril na tému „Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“ Slúžila aj mládež bohatým a pekným programom. Na pláne zhromaždení boli prítomní aj hostia - väčšinou príbuzní z Bratislavy. Vierka Šramová s manželom, Pavel Kováčik s rodinou, Praženicovci, Milan Brádňanský s rodinou a iní.

Nech nás posilní Pán - víťaz nad smrťou k víťaznému životu.