Po dôkladných prípravách (hlavne na modlitbách) sme konečne privítali v Klenovci všetkých kazateľov v ČSSR. Kurz mal oficiálny názov, Mierové zhromaždenie, pretože tak to úrady povolili. Kazatelia prišli do Klenovca radi, pretože mnoho počuli o opravenej modlitebni a boli veľmi potešení.

Na kurze sa zúčastnil aj prof. Gábriš, dekan teologickej fakulty v Bratislave. Kurz sa zaoberal témou o eschatológii – náuka o udalostiach posledných časov.

Spoločné zhromaždenie bolo v stredu 15.03.1989 večer. Prehovorili:

 • kazateľ Šolc st. povedal, že treba prosiť o prebudenie za kolenách. Zaumienil si, že tak bude robiť na každom mieste. Pokľakol na pódiu a tak sa modlil.
 • kazateľ Šperl, po dlhšom čase v Klenovci, vyslovil vďaku Pánovi za možnosť byť opäť v Klenovci. Hovoril o potrebe obnovy života o pokoji. On je náš pokoj. Vyzval, aby sme v Ňom spočinuli.
 • prof. Gábriš povedal, že slovo o pokoji povedal Pán ako časť príhovoru na rozlúčku. Pokoj - zvláštny pojem. Dnes je to ekumenický význam - všetkým pokoj. On ho dáva tým, čo prijímajú spasenie. On vykonal základné zmierenie preto bez ďalšej prosby dáva pokoj, základný pokoj.

  Zvláštnosti pokoja Božieho:

  • je aj v nepokoji
  • je aj bez zabezpečenia.

  Človek pokoj zabezpečuje, ale Boh premohol znepokojovateľa - Satana, vnášateľ nepokoja... Duch Svätý je radca – vedie k zvestovaniu pokoja. Blahoslavení tvorcovia pokoja. Pred 31 rokmi bol v Klenovci vyberal zbierku na teológov (r. 1938). Teraz chce splatiť túto zbierku týmto svedectvom. Nech Boh požehná veriacich v Klenovci.

 • kazateľ Titera ukončil, ako predseda BJB v ČSSR, zhromaždenie slovami: „On je Pán, vládca. Jeho krv nevolá po pomste. Svoj pokoj dáva každému. Prijmite Ho a zvestujme Ho.

Bratia tiež slúžili na Rim. Píle a Rimavskej Sobote. Ubytovaní boli v miestnom hoteli a tiež v rodinách. Sestry sa vzorne starali o stravovanie.

Všetci odchádzali s vďakou za prijatie, veľkú pohostinnosť a dobré duchovné prostredie. Nech ich Pán posilni v ich službe.