Na výročnom zborovom zhromaždení sa zúčastnilo 37 členov. Predseda zboru brat Stanislav Antalík v úvode vyslovil prianie, aby sa všetko dialo medzi nami v láske. (1. Kor. 16:14 „Všetko nech sa deje medzi vami v láske!“)

Kazateľ Struhár zhodnotil prácu, vyzval k novej aktivite všetkých členov zboru v práci pre Pána. Podrobnosti zo zhromaždenia sú uvedené v zápise. Na tomto mieste nech je uvedené, že počas rokovania bol v diskusii živý záujem o ďalšiu prácu o plánované zborové akcie a mnohí členovia sa zapojili s túžbou zlepšiť prácu v zbore.

S pohnutím sa tiež pripomenuli udalosti v Arménsku, ktoré sú veľmi ťažké po veľkom zemetrasení. Zbierka pre Arménsko sa vykonala v zbore a odviedla sa na účet pomoci pre postihnutých v Arménsku. Pred novým rokom čaká všetkých mnoho práce. V modlitbách sa vyjadrila prosba, aby Pán sa k nej priznal a požehnal.