Rýchlo uplynul rok. Záverečný večer sme sa zhromaždili o 20:00 hod. Zhromaždenie viedol br. Struhár. Ako najstarší slúžil br. Aláč, už veľmi zoslabnutý vyzval všetkých prítomných k úprimnému nasledovaniu Pána. Slúžili aj bratia, mládež aj deti a dorast.

Na modlitbách sme vstúpili do nového roku. Vďaka Bohu za prežitý rok, za skúšky i požehnania.