Detská slávnosť bola o 16:00 hod. Bolo mnoho detí, pod vedením s. Nürnbergerovej nacvičili muzikál bratislavčanmi preložený z angličtiny. Spievali dobre. Na slávnosti bola prítomná aj rodina z Francúzska, ktorá chodí do Klenovca k pani O. Hruškovej.

Daždivé počasie bez snehu. Na čelnej stene v modlitebni boli na papieri namaľované jasle a hviezda. Bolo to veľmi pekné. Večer mládež spievala koledy po rodinách.

1. Vianočný sviatok bol veľmi požehnaný. Pripomenuli sme si čo máme v Pánu Ježišovi. Odpoludnia slúžila mládež, scénka o Herodesovi bola pôsobivá. Opäť sa zišli príbuzní a spolu sme prežili radostné a požehnané Vianoce.