Z Klenovského zboru sa zúčastnili: Ján Brádňanský, Ján Sartoris, Pavel Antalík