Na Veľkonočné sviatky pricestovali príbuzní z Bratislav, B. Bystrice, Popradu, takže bolo plné zhromaždenie. Výborný program pripravila mládež. Zvláštnou a mimoriadnou návštevou bola návšteva brata Jána Aláča s manželkou Otíliou a synom Jánm prvý raz od r. 1969, kedy opustili ČSSR a usadili sa v Kanade v Toronte. Slúžil na biblickej hodine o skrytých proroctvách Žalmoch, zbor urobil posedenie pri čaji v spodnej miestnosti. Prežili sme pekné obecenstvo a spomínali na prácu v jeho mladosti v Klenovci.