Uskutočnilo sa v B. Bystrici, za predsedu bol zvolený predseda staršovstva z B. Bystrice brat Pavel Antalík. Prejednal plán zborových akcií v r. 1988 a plán svojej práce s radosťou prejednalo prípravné práce k novej modlitebni v B. Bystrici. Po zdlhavých rokovaniach sa veci pohli dopredu. Návrh definitívny spravuje brat Ľ. Jankovič.