Tajomník ÚRS navštívil náš zbor aj v tomto roku, aby nám slúžil Božím Slovom a poinformoval o tom, ako sa rysuje možnosť pridelenia kazateľa pre náš zbor. Dozvedeli sme sa, že v súčasnosti niet kazateľa pre náš zbor a výmeny pre nás úrady nepovoľujú. Ukazuje sa preto ako jediná možnosť pre nás – počkať na ukončenie štúdia na teologickej fakulte a zvoli si za kazateľa brata Pavla Struhára.

Služba Slovom Božím v tomto roku koná sa už normálne. Starý cirkevný tajomník, ktorý nám veľmi škodil pre náš rozchod s kazateľom Šperlom, už odišiel do dôchodku a nový, mladý, hlavne zásluhou taktného prístupu brata Stanislava Antalíka, vedúceho zboru, povolil činnosť zboru v normálnom rozsahu. Slúžia teda všetci bratia podľa vypracovaného programu. Dovolili nám tiež čerpať naše finančné prostriedky, ktoré nám viazali na bežnom účte.

Brat Švec nám slúžil na text Rim. 13:14 „Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nepečujte o telo tak, aby sa v ňom zobúdzaly zlé žiadosti.“ a zdôraznil potrebu obliecť si Pána Ježiša Krista pre všedné dni.