V peknú letnú sobotu prišli do spoločného zhromaždenia Katka a Miloš, aby sme spoločne pred tvárou Božou a pred zborom vyprosili požehnanie pre ich spoločný život. Požehnanie vyprosil a Božím Slovom slúžil br. Kazateľ Kondáč na text Rim. 15:5-65 A Bôh trpezlivosti a potešenia nech vám dá myslieť na jedno a na to isté medzi sebou podľa Krista Ježiša, 6 aby ste jednomyseľne jednými ústy oslavovali Boha a Otca našeho Pána Ježiša Krista. “ Požehnane zdôraznil, že je veľmi potrebné, aby jednými ústami oslavovali Hospodina. Dnešné problémy manželstiev sú v nejednotnosti, nejednomyseľnosti, rozladí ich maličkosť. Jednými ústami oslavovať , preniesť sa cez svoje „ja.“

Klenovský spevokol zaspieval pieseň: „To je ten krásny vytúžený deň a z B. Bystrice kvartet „Silné je milování.“ Všetci sme sa tešili z novej rodiny, ale zároveň aj smútili, pretože Katka odchádza od nás do B. Bystrice.

Svadobná hostina bola v spodnej miestnosti modlitebne.