Po dlhšej celkovej stareckej slabosti odvolal Pán nášho milého tichého a láskavého brata do večnosti vo veku 85 rokov a 8 mesiacov. Patril medzi prvotiny v zbore, bol jeho tvorcom, horlivým modlitebníkom, skromným a tichým bratom. V jeho rodine bol vychovaný syn Ján, zatiaľ jediný, ktorý z Klenovského zboru dal svoj život do kazateľskej služby. Z troch dcér dve uverili a stali sa členkami Klenovského zboru. Prežil svoj život v neľahkých pomeroch, v skromnosti a láske. Taký zostane v našich spomienkach.