Nečakane Pán odvolal do večnosti 81 ročného brata Jána Ostricu. Patril medzi prvotiny veriacich v Klenovci, radostne pracoval v zbore, pomáhal aj hmotne a bol vzácnym modlitebníkom. Svoju starobu po odchode z majetku – Polomcov, ktorý sa zlikvidoval pre vodnú nádrž nad Klenovcom, trávil pri dcére Marienke na Polomke na Horehroní. Aj tam rád svedčil mnohým svedkom Jehovovým a rodine svojej dcéry. Žiaľ zostali mimo zboru. Posledné roky trávil pri vnukovi na Muráni, kde aj zomrel.

Na pohrebnej pobožnosti slúžil brat kazateľ J. Miháľ a brat Alexa z Muráňa.