Naši bratia v RSS a ÚRS nevedeli nám dať náhradu za kazateľa Šperla. Ďalšiu činnosť zboru sa pokúšali riešiť cestou administrátorov. Navrhovali brata Kondača z Lučenca, ale on odmietol pre zlý zdravotný stav. Navrhovali aj kazateľa Miháľa, ale nebolo jednomyseľnosti. Na celozborovom staršovstve dvaja boli proti. Preto sa pristúpilo k voľbe dočasného laického kazateľa s právomocou kazateľa a predsedovi zboru. Jednomyseľne bol zvolený brat Stanislav Antalík a cirkevný tajomník mu udelil štátny súhlas.