Po mnohých rokoch skúšok Pán sa k zboru priznáva. Brat kazateľ Šperl s rodinou odchádza do zboru v Liberci. Na rozlúčkovom zhromaždení prehovoril brat Šaling, predseda RSS. Je veľmi potešujúce, že k rozlúčke nedochádza v hneve. Všetky nezhody sa zrovnali a došlo k vzájomnému zmiereniu. V našej kronike nemôžeme neobísť skutočnosť, že sa povrávalo, že kazateľ Šperl mal dobrý vzťah, či spoluprácu s úradmi. To samo o sebe nie je zlé, ale výstrahou pre všetkých kazateľov, aby sa viac spoliehali na Pána, len Jemu slúžili a verne konali kazateľskú službu.

Od 1. Septembra 1978 je teda klenovský zbor bez kazateľa.