Pekné chvíle sme prežívali spolu s milou sestrou v spoločnom zhromaždení. Priala si čítať Žalm 91. Aj sestra Hámošová mala 80 rokov pred mesiacom. Uverili pred 62 rokmi a radi spomínali na krásne chvíle chodenia s Pánom. Nech im Pán pridá zdravia a sviežosti pre svedectvo mladším.