Užitočný a potrebný seminár o rodine uskutočnil sa s týmto programom:

sobota večer
rodina a zbor – brat Šperl,
rodina a blížny – brat Stanko Antalík,
rodina a svet – brat J. Santoris ml.,
vnútorný život rodiny – brat P. Antalík (pomer manželov k Bohu a navzájom),
rodičia a deti – brat J. Pap.

Nedeľa večer
Brat Kremský; Jozua 24 – Hľa tento kameň bude proti nám, lebo on počul všetky reči Hospodinove – Pán Ježiš povedal: „Hľa všetko činím nové – aj manželstvo.“
Brat O. Antalík – Jozua ja a dom môj slúžiť budem Hospodinovi.
Brat Tomáš: Vyvoľte si dnes. Do zasľúbenej zeme šli len dvaja … dnes, hneď. Povedal, že manželke nikdy nepovedal zlé slovo, nebolo počuť rámus, nemali pocit nevážnosti. Ako nás pozná svet.

Kiežby náš Pán sa priznal k svojmu slovu a dal silu pre svetský život našich rodín. Opäť v radosti sme sa rozišli. Slávnosti sa zúčastnili zo širokého okolia, opäť cez 200 osôb.