Dvaja bratia – Hudec Milan (nar. roku 1952) a Polóny Ján (nar. roku 1953) a dve sestry – Hiričová Ľubomíra (nar. roku 1954) a Synovcová Elena (nar. roku 1955) zo stanice B. Bystrica, deti veriacich rodičov, vyznali svoje rozhodnutie pre Pána krstom svätým. Pri tejto príležitosti zišlo sa 250 bratov a sestier a prežili sme veľmi požehnané obecenstvo. K modlitebnej chvíli slúžil brat kazateľ Lacho z Lučenca a brat Kráľ z Bratislavy. Krst vykonal brat kazateľ Šperl. Odpoludnia slúžila mládež z B. Bystrice.