Predseda zboru br. Ondrej Antalík s láskou vyslovil za zbor radosť z úspešného ukončenia štúdia. V tomto ruku sestra Katka Aláčová ukončila zubné lekárstvo v Plzni a je prvou lekárkou v histórii zboru. Vladko Kováčik ukončil poľnohospodársku školu v Rimavskej Sobote s maturitou, Marienka Papová ukončila strednú zdravotnú školu v B. Bystrici. Nech im Pán požehná v ich práci.

Z Klenovského zboru sa odsťahovala do Košíc sestra Lydka Švarľová. Brat Ondrej Antalík lúčil sa s textom Príslovie 3: 5-6

5 Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. 6 Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.

Nádej sa na Hospodina celým svojím srdcom.