V poslednú júnovú sobotu zišla sa v Klenovci mládež z okolia aj z Lučenca. Pekné chvíle prežili na spoločnom výlete na Poľane. Prítomný bol br. kazateľ Kondáč. Za Klenovec výlet organizoval brat J. Kováčik. Požehnané boli aj večerné chvíľky pri Božom slove.

V nedeľu dopoludnia slúžil kazateľ Kondáč na text Rim. 14: 7 -18 „Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme. Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi aj nad živými. Prečo teda súdiš brata? Alebo ty zase, prečo pohŕdaš bratom? Veď všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu, lebo je napísané: Akože som živý, hovorí Pán, každé koleno bude kľakať predo mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha. Tak teda každý z nás (Bohu) vydá počet za seba. Nesúďme sa teda navzájom, ale radšej súďte tak, aby ste bratovi nezavdali príčinu urážať sa alebo pohoršovať. Viem, a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, že samo osebe nič nie je nečisté. Len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá. Lebo ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, nepokračuješ podľa lásky. Nepriveď svojím pokrmom do zahynutia toho, za ktorého Kristus umrel. Nech teda nebude potupované vaše dobro. Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kto teda slúži Kristovi, je milý Bohu a v úcte u ľudí.“ Zdôraznil myšlienku, že sa netreba pohoršovať pre rôznosť – všetko premôže láska. Je tu pestrosť ľudu Božieho ako pekná rozkvitnutá lúka. Nedokonalosti sú príležitosťou k cvičeniu svojej krotkosti, pozornosti a lásky.

Odpoludnia požehnane a radostne poslúžila mládež.