Nesmiernu radosť sme prežili tento deň, pretože po piatich rokoch stálo pred našim zrakom 7 sestier v bielom rúchu. Predstúpili pred tvár Božiu i zboru, aby na svedectvo vyznania viery prijali krst ponorením. Boli to tieto sestry: Vološčuková Janka, Papová Hanka, Papová Danka, Antalíková Zuzka, Kováčiková Mirka, Praženicová a Lukáčiková Anna.

Prvých päť sestier je z Klenovského zboru, sú to deti veriacich rodičov. Radovali sme sa a ďakovali Bohu za túto nezaslúženú milosť. Veľmi sa radovali v rodine brata Vološčuka a Milana Antalíka, pretože tu stáli ich prvorodené dcéry, ale aj v rodine Papovej, pretože tu boli ďalšie ich dve dcéry a rovnako veľkú radosť prežívali vo veľkej rodine Kováčikovcov, pretože tu stál a v bielom ich jediná a posledná dcéra a sestra. Všetci sme cítili, že to je aj zásluha modlitieb ich otecka, ktorý sa už nedožil tejto požehnanej chvíli, ale ktorému sa plní túžba, aby sa raz všetci stretli u Pána.

Krst ponorením vykonal kazateľ Kondáč z Lučenca a Božím slovom slúžil brat J. Kremský na text Rim. 6. Veľmi kládol na naše srdcia potrebu byť pochovanými v smrť Pána Ježiša Krista, aby sme chodili v novote života, aby sme sa rozišli s telesnosťou. Kiežby dal to Pán, aby sme všetci si obliekli nového človeka a žili na Jeho slávu a blaho spolublížnych.

Mladé sestry do zboru slánostne privítal brat Stanko Antalík a zaprial im, aby sa zapojili do práce v zbore, aby v službe našli svoju radosť.

Na odpoludňajším zhromaždení slúžili brat Balciar, Sartoris st., P. Antalík, J. Antalík, Kremský a brat Kondáč. Sestry opäť obetavo pripravili spoločný obed pre bratov a sestry zo širokého okolia.