Vinšujem klenovčanom radostné sviatky a hlavne veľa zdravia. V tomto období takéto priania vyslovujeme aj počujeme často. Je to milé. Znamená to, že nechodíme okolo seba nevšímavo.Hlavne to zdravie – zdôrazníme. A veľa dôvodov na radosť v kruhu rodiny. Možno sa nám mnohým splnia tieto priania. Niektorí ľudia ani nepotrebujú nejaké prianie. Všetko si vedia zariadiť,všetko sa im darí.

Aké to budú vianoce? Opýtala sa ma s plačom matka, ktorá v tomto roku pochovala syna. Iná,ktorej zomrel manžel a staral sa o ňu, pretože bola bezvládna sa opýtala:“tak čo na to povieš?“

V Klenovskom kultúrnom dome bol 19.12. 2012 veľmi zaujímavý koncert. Už názov vzbudzoval pozornosť: NÁŠ ŽIVOT S BOHOM - AMARO DŽIVIPEN LE DEVLEHA. Slovensky aj Róm-sky. Rómovia aj Slováci spievali v obidvoch jazykoch jednoduché kresťanské piesne. Nebol to koncert na pobavenie, ale na zamyslenie. Rómska skupina z Cinobane prišla zaspievať a porozprávať o svojich zmenených životoch. O tom, ako sa dajú problémy v živote riešiť, nie od nich utekať. Nemuseli nám ani veľmi opisovať ťažké sociálne pomery v rómskej komunite, pretože ich dôverne poznáme aj v Klenovci.

34. ročník GMFS – Klenovská Rontouka, bol pre nás prvým kedy sme sa aktívne zapojili do diania v obci. Týždeň pred touto impozantnou akciou sme začali s úpravou priestorov. Asi najvýraznejšou a najfarebnejšou zmenou prešiel starý dom (kedysi sklad) naľavo od modlitebne. Čulý ruch a pribúdajúce kresby zvierat na stenách v ľuďoch vzbudzovali zvedavosť. „Čo to tam chystáte?“ pýtali sa susedia, kolegovia, známi. „Pripravujeme svoj dvor, príďte sa k nám pozrieť,“ znela naša odpoveď...

Konferencia pre strednú generáciu 2012

V dňoch 25-27.5.2012 v hoteli Máj v Liptovskom Jáne sa uskutočnila historicky prvá vzdelávaco-relaxačná konferencia BJB na Slovensku s názvom „Nikdy nie je tak zle aby nemohlo byť lepšie“. Zišlo sa nás približne 100 účastníkov z mnohých zborov z celého Slovenska, svojou návštevou nás poctili predsedovia BJB na Slovensku a v Čechách J. Sőllős a M. Kern s manželkou...

V nedeľu sme spolu s deťmi pripravili našim mamičkám krátky program a malé darčeky pre potešenie. Detičky vyrobili krásne domčeky, ktoré si každá mamička môže dať na miesto, kde by to vždy videla, napr. na chladničku. Domčeky sú vyrobené ako magnetky. Môžete ich vidieť v našej fotogalérii. K tomu naše mamičky dostali tulipán a pohľadnicu s peknými slovami pre ne. S deťmi sme spievali aj jednoduchú pieseň a každé z nich malo pripravené pre mamičku krátku báseň. Pripájame tiež príbeh ku Dňu matiek, ktorý sme v rámci programu čítali.

Tak ako po minulé roky počas Veľkej Noci, sme aj tento rok organizovali pre deti z Klenovca a deti, ktoré navštevujú náš piatkový športový klub v Hnúšti, „Veľkonočný pondelok.“ Významom takýchto ale aj iných našich aktivít je ukázať ľuďom v našom okolí, že na tomto svete nežijeme len sami pre seba, ale aj pre druhých.

Stretli sme sa poobede na dvore pri modlitebni BJB v Klenovci a hrali sme sa rôzne hry, spievali piesne. S niektorými deťmi prišli aj ich rodičia. Pre deti sme hrali krátku scénku, ktorej zvesť bola o pravom význame Veľkej Noci. Poznáte ho? Scénka bola o chrobáčikoch a .... Prečítajte si ju sami, jej názov znie: Prázdny hrob.