V júli roku 2010 sme boli svedkami inštalácie Petra Orvoša do kazateľskej služby v našom zbore, ktorú viedol kazateľ Hurbanovského zboru ThDr. Darko Kraljik. Pri tejto príležitosti sme privítali hostí z Hurbanova a Komárna a taktiež seniora Mgr. Dušana Germana a vtedajšieho starostu obce Klenovec JUDr. Pavla Struhára. Spolu s novo nastupujúcim kazateľom prišla i jeho manželka Ráchel, ktorú sme vrúcne privítali do nášho zboru. Odkaz na fotoalbum
Sestry spolocne zo vsetkych denominacii Dňa 7. marca 2011 sa vo večerných hodinách uskutočnil v našej modlitebni Ekumenický svetový deň modlitieb. Program pripravili sestry z nášho zboru BJB v spolupráci so sestrami Evanjelickej cirkvi a.v. v Klenovci. Táto spolupráca trvá už 15 rokov.

Bus4life V dňoch 13. – 18. 09. 2010 sa konala v miestnom zbore BJB v Klenovci akcia s názvom Bus 4 Life. V spolupráci s misijným odborom BJB na Slovensku a medzinárodnou organizáciou Operation mobilisation (OM) sa k nám dostavil skutočný autobus naplnený kresťanskou literatúrou, ktorá sa dala zakúpiť. V autobuse sa dali kúpiť aj Biblie v rôznych jazykoch a prekladoch. Okrem toho bola v autobuse inštalovaná výstava Biblií rôznych jazykov z rôznych období.