Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov mali mládežníci túžbu, ba priam až potrebu, všetkým ľuďom z Klenovca a okolia povedať o netradične tradičnej Veľkej noci, a preto v stredu 20. marca 2013 v miestnom kultúrnom dome pripravili evanjelizačný koncert...

V piatok, večer 1. marca 2013 sa uskutočnilo v našej modlitebni už 23. ekumenické modlitebné stretnutie pri príležitosti SDM. Každý rok ho organizujú kresťanské ženy z rôznych denominácií z celého sveta s túžbou zjednotiť sa na modlitbách za veci, ktoré považujú za dôležité.

Program pre tohtoročné stretnutie pripravili ženy z Francúzka, na základe textu z Mat. 25:31-40 na tému „Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma.“ Pripravili sme ho spoločne so ženami miestneho zboru ECAV. Biblickou úvahou poslúžil senior ECAV p. D. German. Úvahy a svedectvá sa striedali so spevom piesní, pri ktorom nám poslúžili - jednou sólovou a jednou štvorhlasnou piesňou aj muži miestneho zboru...

Pri príležitosti už tradičného predvianočného podujatia v Klenovci zaspieval náš zborový spevokol pod vedením Ing. Pavla Ostricu
- Odkaz na fotoalbum -

V sobotu 8. 12. 2012 sa konal v spodných priestoroch modlitebne už tradičný Vianočný tvorivníček, kde si mohli všetci tí, ktorí majú chuť a trošku šikovnosti, vytvoriť pekné ozdoby, pohľadnice, alebo aj magnetky. A s nimi potom potešiť svojich blízkych.
- Odkaz na fotoalbum -

deti na vianoce

V poobedných hodinách sa v modlitebni BJB v Klenovci rozozneli hlasy detí, ktoré zvestovali príchod Ježiša Krista na túto zem. Pripravili si peknú scénku, ktorá ukazovala rôznorodé rodiny a ich rozdielne pohľady na Vianoce.
- Odkaz na fotoalbum -

Už niekoľko rokov sa každý rok v decembri koná v našej obci predvianočné podujatie Pokoj ľuďom dobrej vôle. A náš spevokol tam nemohol chýbať. Viac sa o tomto peknom podujatí dočítate na týchto stránkach:
Echoviny - regionálne spravodajstvo
Klenovec - oficiálna webstránka obce