Štefan pri kazateľni

Pri príležitosti nástupu Ing. Štefana Pálkovácsa do funkcie zastupujúceho kazateľa sme s ním pripravili krátky rozhovor.

- Čo bolo hlavným motívom pri rozhodovaní o kandidovaní na zastupujúceho kazateľa? Ako reagovala na toto rozhodnutie vaša rodina?

Pán Boh si použil niektorých ľudí a okolnosti k tomu, aby ma povolal za zastupujúceho kazateľa. s rodinou som to, samozrejme, vopred prediskutoval a potom som sa niekoľko dlhých týždňov rozhodoval. Odpoveď som čakal na modlitbách a bola pozitívna.

- Na základe volieb zo 7. apríla 2013 ste boli 82,35% hlasov zvolený za zastupujúceho kazateľa. Ako hodnotíte tento výsledok? Očakávali ste to? Čo by ste odkázali členom zboru, ktorí vám vo voľbách neprejavili dôveru?

Pravdu povediac dopredu som nad týmto veľmi neuvažoval a bol som milo prekvapený z podpory, ktorú som dostal. Myslím si, že tento výsledok som nečakal. Funkciu zastupujúceho kazateľa by som vykonával za akýchkoľvek výsledkov, ktoré by to ešte dovoľovali. Ostatným nič neodkazujem, žijeme v dobe, kde sú veľmi zložité vzťahy aj v cirkvi, kde sú ľudia všeličím poznačení, aj keď to ani zďaleka nie je biblický model.

- Zmenil sa váš život (súkromný, duchovný i pracovný) od nástupu do funkcie zastupujúceho kazateľa?

Môj súkromný, duchovný a pracovný život sa odvtedy nezmenil. Len teraz beriem veci zodpovednejšie, pretože mám skutočnú funkciu a ľudia ma môžu zobrať na zodpovednosť oficiálne napr. pred radou BJB.

- V priebehu posledných 10 rokov, sa váš „osud“ výrazne zmenil. Prežili ste obrátenie, následne ste sa nechali pokrstiť, stali ste sa členom zboru, predsedom staršovstva, misijným pracovníkom, zastupujúcim kazateľom... Ste dosť „mladým“ kresťanom. Neobávate sa toho, ako a či budete všetky povinnosti zvládať?

Skutočne ide o veľkú zmenu a ja sám som to celé vnímal ako osobné zemetrasenie a ani zďaleka som nevedel, ako to všetko dopadne. Naozaj sa mi zmenil celý život, ale musím povedať, že som zažil veci, o ktorých sa ľudom na tejto zemi ani nesníva, že sú tu a sú reálne. Uvedomujem si, že to nie je dané rovnako pre všetkých a preto ani nikoho neodsudzujem. Zvládať všetky tieto povinnosti sa dá len pod vedením Ducha Svätého, bez Božej pomoci by som nezvládol ani desatinu toho, čo robím.

- Plánujete v zbore zaviesť nejaké zmeny? Máte víziu, kam by mal náš zbor pod vaším vedením smerovať?

Neplánujem zaviesť žiadne radikálne zmeny, ale horlivo sa modlím za skutočného kazateľa. Môj hlavný problém ohľadom Klenovca je ten, že tam nie som neustále a z mojej strany to takto nemôže efektívne fungovať. Preto sme sa dopredu dohodli na orámcovaní mojej práce, ktorá je dosť presne vyšpecifikovaná.

- Keďže neúradujete v kazateľskej kancelárií BJB v Klenovci, kde a ako vás môžu ľudia v prípade potreby kontaktovať?

Ľudia ma môžu kontaktovať telefónmi a mailom. Ak by vznikla požiadavka niečo konkrétne riešiť, myslím, že by som zbytočne neváhal.

- V životopise uvádzate, že ste študovali na Technickej univerzite v Košiciach. Aké máte teologické vzdelanie?

Nemám teologické vzdelanie. To čo viem, ma naučil Boh rôznymi okolnosťami a ľuďmi, a aj preto sa na toto povolanie ako človek necítim a chcem ho robiť len dočasne. Dúfam, že Pán Boh má pripraveného skutočného kazateľa, s ktorým sa ja ani vo sne nechcem porovnávať.

- Máte nejaký duchovný vzor?

Samozrejme, páči sa mi Billy Graham, ktorý dokázal osloviť státisíce až milióny ľudí. Pre mňa je to niečo nepredstaviteľné, ale viem že byť verný so skupinkou 10 ľudí je tak isto dôležité. Mám aj slovenské žijúce vzory, ktorých nechcem menovať.

- Aká je vaša obľúbená kniha, samozrejme okrem Biblie, ktorú by ste odporúčali našim čitateľom?

Prečítal som značné množstvo kresťanskej literatúry, ktorá ma formovala. Je medzi nimi aj systematická teológia, ale najviac zo všetkých kníh ma tvárnila kniha Richarda A. Benetta Duchovný pokrm, ktorá mi ukázala, ako v praxi nadviazať skutočný, každodenný vzťah s Bohom.

- Chceli by ste na záver niečo dodať, na čo sme sa neopýtali a považujete to za dôležité vyjadriť?

Ďakujem Pánu Bohu za to, čo zo mňa za tých niekoľko rokov vybudoval. Ďakujem mu za dôveru, že môžem ľudí privádzať ku Kristovi. Tak isto ďakujem zboru BJB v Klenovci za prijatie a za dôveru a podporu, ktorú tam môžem prežívať.

Veľmi pekne ďakujeme za vyčerpávajúce odpovede a v mene tímu zborovej web stránky vám prajeme veľa síl a Božieho požehnania do tejto zodpovednej služby.