deti v zapale hry

Ani tento rok sme nezabudli na našu niekoľkoročnú tradíciu a na Veľkonočný pondelok sme sa stretli s deťmi z hnúšťanského športového klubu a s deťmi z nášho zboru. Nebolo ich veľa, no tým sme si nedali pokaziť toto stretnutie. Všetko sa to začalo popoludní v dolných priestoroch našej modlitebne.

Prvoradým cieľom týchto milých stretnutí je utužovanie našich vzťahov s deťmi a hlavne im zvestovať aký je význam Veľkej noci, aký bol zmysel veľkonočných udalostí, ako to zmenilo naše životy a ako to môže zmeniť ich životy.

Na úvod sme si povedali svoje mená a rozdelili sa do súťažných družstiev. Hry, vopred starostlivo pripravené, boli naozaj zábavné. Súťažili sme vo vytláčaní súpera z vyznačeného územia, z roliek papiera sme sa snažili postaviť čo najvyššiu vežu. Zaujímavé boli štafetové súťaže. Jedna bola „behacia“ a našou úlohou bolo poskladať biblický verš, ktorý sme prenášali v pamäti po jednom slove. S prenášaním bola spojená aj ďalšia súťaž, len sme neprenášali slovíčka, ale špeciálne ochutenú vodu v slamkách z jednej nádoby do druhej. Po tejto súťaži sme mali v ústach veľmi slanú príchuť :-).

Naše stretnutie sa zakončilo slovom pre deti. Bol to biblický príbeh o neveriacom Tomášovi, ktorý vo zmŕtvychvstalého Ježiša uveril, len keď ho uvidel a dotkol sa jeho rán. My dnes nevidíme Ježiša vlastnými očami, ani sa nedotýkame našimi rukami, no napriek tomu nám Ježiš zasľúbil, že sú: „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ Toto blahoslavenstvo, čiže požehnanie, platí do dnešných dní pre všetkých, ktorí veria v Ježiša bez toho, aby Ho videli v tvárou v tvár.

Týmto príbehom sme deti aj seba navzájom povzbudili k viere v Pána Ježiša. Veríme a modlíme sa za to, aby takéto stretnutie nebolo posledným, ale aby sme mali ešte veľa príležitostí.

Za klenovskú mládež B.A.

Fotoalbum