Tvorivníček sestier a ich priateľok Sesterská skupinka sa stretáva v rodinách raz za mesiac (okrem letných prázdnin) s cieľom prehĺbiť osobné poznanie Biblie a uplatňovať jej posolstvo v praxi. Patrí k tomu aj vzájomné zdieľanie sa, povzbudzovanie a modlitebný zápas za duchovný rast celého zboru, aby sme žili na slávu Božiu a svedčili tak slovami a skutkami ľuďom, ktorí hynú v hriechu o spasení v mene Pána Ježiša Krista.
 
Práca sestier v klenovskom zbore má dlhoročnú tradíciu. Sestry sa zapájajú do zborovej činnosti od upratovania modlitebne, cez prípravu občerstvenia, administratívne práce až po službu pri spoločných zhromaždeniach.
 
V spolupráci s Odborom sestier BJB pripravujeme zhromaždenia na „Svetový deň modlitieb baptistických žien“ a spoločne so sestrami cirkevného zboru ECAV v Klenovci na „Ekumenický svetový deň modlitieb“.
 
Pred Vianocami na tzv. “Tvorivníček” pozývame aj naše priateľky a spoločne vyrábame vianočné pozdravy a pohľadnice.