Počas víkendu 14. - 16. 10. 2011 sa stretli mládežníci zo stredoslovenskej oblasti, aby spoločne chválili Hospodina a prežili spoločný čas pri rôznych aktivitách. Odkaz na fotoalbum

Je veľkou Božou milosťou, že v našom zhromaždení máme deti, sú Božím darom a aj preto sme ich prekvapili netradičným spôsobom. Mládež im pri príležitosti ich „Dňa“ pod vedením brata kazateľa zaspievala detskú pieseň Náš Pán všetky deti ľúbi, potešili tak nielen deti, ale aj dospelých. Avšak cukríky na záver urobili najväčšiu radosť oslávencom.

Mladí ľudia - kresťania, ktorí „žijú“ s Bohom a pre Neho. Stretávame sa raz týždenne, máme spoločné zamyslenie nad Písmom svätým, pretože sa chceme podobať Pánu Ježišovi, i keď vieme, že tu na zemi nedosiahneme úplnú dokonalosť...