V utorok 6. decembra sa stretli deti rôzneho veku spolu s rodičmi v hnúšťanskej reštaurácii - Kocka. Zišli sa tam za účelom stretnúť Mikuláša a možno aj čo-to sladké od neho dostať.

Dostali omnoho viac. Spolu s deťmi sme si zaspievali zopár detských kresťanských piesní (Pán Ježiš ľúbi, tie malé deti, Keď viem čo Ježiš pre mňa vykonal). Potom nasledovala pripravená scénka s bábkami, ktorá deťom zaujímavým spôsobom pripomenula, čo dôležité sa stalo vo „Vianočný čas“. Po scénke nasledovalo krátke slovo Božie pre deti aj ich rodičov!

Deti sa radi hrajú a preto sme pre ne pripravili rôzne súťažné aj zábavné hry. Po tomto bohatom programe nás navštívil Mikuláš. Rozdal deťom balíčky so sladkosťami. Niektoré deti mu zarecitovali peknú básničku alebo zaspievali pesničku.

Dúfajme a modlime sa za to, aby Božie slovo a kresťanské piesne v nich mohlo ostávať a rásť.
Zuzka