Každoročne na prelome prázdninových mesiacov júla a augusta sa koná detský letný tábor v Muránskej Zdychave. Tento rok tomu bolo inak. Už druhý prázdninový týždeň v sobotu 7.júla sme plní nadšenia, očakávania a suchých, čistých vecí prišli do známeho prostredia v krásnej prírode.

Niektorí sa ubytovali v chate, iní sa rozhodli týždeň prežiť vonku pod stanom. Pán Boh nám doprial rozmanité počasie. Chvíľku nám svietilo slniečko, potom sa zatiahlo a začalo pršať, v noci sme prežili silnú búrku. A takto sa to opakovalo každý deň. Ráno začínalo budíčkom, nasledovala rozcvička a spoločný nástup. Na nástupe sme sa dozvedeli všetko potrebné pre nasledujúci deň, zaspievali sme táborovú hymnu: “Náš Pán, On je Kráľov Kráľ“. Tým, ktorí splnili Vatru – tá, sa im na nástupe slávnostne odovzdala.

Splniť Vatru však vôbec nebolo jednoduché. Veľa disciplíny od detí, ale aj vedúcich si vyžadovali Vatry ako Mlčanie, Odriekanie (jedla) a Bdenie. Vatra Písma sa dala získať za naspamäť naučený biblický text. Poznatky z prírody boli odmenené Vatrou Prírody. Spať v lese, alebo prejsť sám v noci po tmavej cestičke sa rozhodli naozaj iba tí najodvážnejší. Oni si zaslúžili Vatru Odvahy. Vatry Šikovnosť a Šľachetnosť na rozdávali na konci tábora.

Bolo naozaj veľmi zaujímavé sledovať ako sa deti snažia získavať tieto Vatry. Bolo to úsilie odlišné od povinností, ktoré mali počas roka. Na tábore nechýbala súťaživosť a radosť z rôznych hier, ktoré nám zaplnili celý deň. Témou tábora, ktorú sme preberal v duchovných skupinkách bolo Stvorenie sveta. Podrobne sme sa dozvedeli o každom jednom stvoriteľskom dni, o Božej láske k nám, keď nám ľuďom daroval krásnu prírodu a všetko, čo sa v nej nachádza. Túto prírodu sme mohli obdivovať z blízka každý deň.

Keď prišiel večer, tak sme sa všetci tešili na táborák s vatrou. Pri ohníku sme spievali kresťanské piesne a hrali spoločné hry a keď nadišiel čas, zaspievali sme večierku a išli spať. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa o nás na tábore starali: vedúci, kuchárky, zdravotníci, ale tá najväčšia vďaka patrí nášmu Nebeskému Otcovi za nádherný táborový týždeň v krásnej prírode.