Deti Naša detská besiedka býva každú nedeľu počas školského roka cez bohoslužby od 10:30 v dolných priestoroch našej modlitebne. Máme svoju „besiedkársku“ miestnosť s novým nábytkom, veľkými i malými stoličkami, stolom a nástenkami. Na besiedke spievame detské kresťanské piesne, modlíme sa, rozprávame sa, spoznávame biblické príbehy, kreslíme, lepíme, striháme a smejeme sa.


Detí v našej besiedke nie je ani veľa, ani málo. No veríme, že časom ich bude ešte viac. Vždy sa tešíme, keď nás navštívi niekto nový. Preto pozývame deti, aby kedykoľvek našu besiedku navštívili a spolu s nami spoznávali nášho nebeského Otca. Túžime, aby detská besiedka v Klenovci bolo miesto, kde sa deti môžu stretnúť s Pánom Ježišom a to takým spôsobom, ktorý by bol pre nich zrozumiteľný.

Fotografie z besiedky 19. mája 2013